VILLKOR OCH BETINGELSER

Ansvarsfriskrivning för risker

Vi är INTE registrerade mäklare, finansiella rådgivare eller analytiker. Vi tillhandahåller INTE individuell investeringsrådgivning eller jämförelser mellan mäklare. Istället är vårt företags huvudmål att ansluta handlare med ordentliga välrenommerade mäklare globalt som vi har samarbetat med.

All information på vår webbplats är helt till nytta för våra användare och utbildningsändamål. Ingen del av vår webbplats bör betraktas som finansiell rådgivning eller en uppmuntran att delta i någon typ av investeringsaktivitet. Vi tillhandahåller inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller tillförlitligheten hos någon information eller andra webbplatser som är ansluten till eller från webbplatsen. Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som orsakats till följd av att vi använder materialet på denna webbplats. Kom ihåg att du kan förlora allt ditt kapital.

Handel med kryptovalutor kommer inte utan risk, och det är inte är idealiskt för alla investerare. Bestäm dina finansiella mål, graden av expertis och risktolerans innan du börjar handla kryptovalutor. Du riskerar att förlora mer pengar än du investerar om du använder handelsprodukter med hävstång som CFD:er. Direktmarknadsföring av kryptovalutabaserade CFD:er är nu förbjuden i Storbritannien, enligt Financial Conduct Authority (FCA). Enligt PS 20/10 kan CFD:er inte säljas till brittiska investerare av säljare utanför Storbritannien. Näringsidkare måste göra det på egen risk när de hanterar sådana tjänster.

Dina handelsprestationer kan till stor del bero på dina erfarenhetsnivåer, uthållighet och ren beslutsamhet. För att minska farorna med kryptohandel, utför alltid omfattande efterforskning. Vi rekommenderar starkt att du erhåller professionell finansiell rådgivning från en expert innan du fattar några investeringsbeslut.

Affiliate-erkännande

Vissa av länkarna i vårt innehåll kan tillhöra en av våra affiliatepartners. Om du använder dig av en affiliate-länk kan vi få provision utan extra kostnad för dig. Du bör vara medveten om att om du deltar i aktiviteter kopplade till en affiliate-länk kan vi göra en vinst oavsett dina handelsresultat.

Allt som kommer från andra källor är inte vårt ansvar. Innehållet på den länkade sidan är alltid den sidans ansvariga som har ansvar. Vi rekommenderar starkt att du läser och förstår varje webbplats villkor och sekretesspolicy. Se till att de partners vi arbetar med följer lokala lagar och kryptoregler på rätt sätt.

I detta dokument, så talar vi om villkor och betingelser som styr användning av vår Bitcoin Profit hemsida.

Vi kan använda termer som “vi” eller “vår” eller “oss” utbytbart vart som helst i detta dokument för att representera ägarna av denna hemsida.

Villkoren av detta dokument, också refererat till som “avtalet” är betingelserna för användning av denna hemsida. Alla som använder vår hemsida godkänner och skapar ett rättligt bindande dokument för att använda vår sida. Användare måste vara i laglig ålder för att använda vår hemsida.

Du måste läsa, förstå och GODKÄNNA dessa villkor och betingelser innan du använder Bitcoin Profit hemsidan. Om du inte instämmer med något av dessa villkor, så måste du avbryta användning av vår hemsida. Fortsatt användning av vår hemsida kommer införa acceptans av ”avtalet” på vår part.

OMFATTNING AV AVTALET

“avtalet” är ett lagligt bindande dokument som reglerar användningen av Bitcoin Profit hemsidan.

När en policy eller garanti är i konflikt med detta dokument, tar “avtalet” företräde.

Vi kan använda delar av “avtalet” när som helst, utan tidigare information till användaren. Användaren borde alltid kolla för ändringar till detta dokument.

KRAV

För att använda tjänsterna vi förser hos Bitcoin Profit webbsidan, så måste du vara i laglig ålder. För detta dokument, 18 år eller äldre ses som laglig ålder.

Eftersom en minderårig inte kan komma till ett lagligt bindande avtal, så tillåter vi inte minderåriga att använda Bitcoin Profit hemsidan. Vi ska ta omedelbara åtgärder för att avbryta vår webbsidas användning av en minderårig när vi får reda på något sånt.

Beskrivning av tjänsterna

Tjänsterna vi täcker på Bitcoin Profit hemsidan är som följande:

De funkar såhär:

Prenumerationstjänster

Bitcoin Profit hemsidas användare kommer ha tillgång till vissa prenumerationstjänster, vilket kommer till kostnad av användaren. Hursomhelst, användare borde inte interpretera innehåll som försetts av prenumerationstjänster som investeringsråd på något sätt.

Vi kan använda information som du förser för att besluta och föreslå prenumerationstjänster passande för dig. Användare kan avregistrera prenumerationstjänster när som helst.

Du ska inte hålla oss ansvariga för prenumerationstjänst erbjuden av våra tredjepart partners.

Medlemstjänster

Medlemstjänster kan vara tillgängliga på vår hemsida för alla som beslutar sig om att mottaga såna tjänster. Dessa medlemskapstjänster kan komma med en kostnad till såna användare av vår hemsida.

Du kommer inte hålla oss ansvariga för noggrannhet eller annars för medlemskapinnehåll du använder för informering av ditt beslut.

Säljtjänster

Våra användare kan ha tillgång till vissa tredjepart försäljartjänster som kan vara tillgängliga på vår hemsida.

Vi ska inte inte vara ansvariga för produkter och tjänster försedda av tredjeparter på vår hemsida.

GENERELLA TJÄNSTER

Användare behöver förse deras korrekta och noggranna information under registrering, inkluderat deras E-postadress och annan essentiell information.

Vid vår diskretion, vi reserverar oss rättigheten att neka alla användare en eller alla tjänster tillgängliga på Bitcoin Profit hemsidan.

Vi är inte ansvariga för beslut du gör med någon av våra tredjepartsförsäljare.

LICENSBEVILJANDE

Bitcoin Profit webbsidans användare får begränsad, återkallelig tillgång till tjänster på vår hemsida. Detta icke överföringsbara beviljande är bara tillgängligt för personlig användning. Vi är inte obligerade att lägga fram acceptabel orsak för att återkalla användartillgång till vår hemsida nån gång.

Du kan inte återproducera eller demontera innehåll på Bitcoin Profit webbsidan för finansiella syften.

Detta beviljande tillåter dig inte att ändra innehåll på någon del av denna hemsida.

PROPRIETÄRA RÄTTIGHETER

Vi äger proprietära rättigheter till allt innehåll på vår hemsida, och vi ska utöva samma som vi önskar.

Våra tredjepart partners äger proprietära rättigheter till allt deras innehåll på vår hemsida. Vår hemsidas användare får inte kränka de rättigheterna.

Vår hemsidas användare kan inte hämta information från vår hemsida för något syfte utan rimlig autorisation.

Användare måste respektera dessa rättigheter och inte kränka dom. Att kränka del av dessa rättigheter kan attrahera rättsliga åtgärder mot sådana användare.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi ska inte hållas ansvariga för användares eller tredjepart för skador orsakade direkt, indirekt, eller tillfälligtvis med användning av vår hemsida.

Du ska inte hålla oss ansvariga om du inte kan använda tjänsterna listade på vår hemsida eller av tredjepart.

Användare ska inte hålla oss ansvariga för obehörig förändring av deras personlig information. Våra tredjepart partners är också fria från ansvarigheter.

SKADEERSÄTTNING

Du ersätter oss med kostnad orsakad av en rättegång orsakad av kränkning av “avtalet.”

Användare ersätter också våra tredjepart partners med kostnad som uppstått för att söka gottgörelse från kränkning av deras villkor.

SEKRETESS POLICY

Vi samlar och hanterar alla användares informationer följande vår sekretesspolicy. Våra användare är uppmuntrade att läsa vår sekretesspolicy.

VAL AV JURISDIKTION

Om någon dispyt kommer från Bitcoin Profit webbsidans användning, så godkänner användare att låta oss hantera problemet innan det antas till andra rättsmedel om de är missnöjda med vårt omdöme.

Ansluter dig till den bästa mäklaren för din region ...