REGULAMIN

Wyłączenie odpowiedzialności za ryzyko

NIE jesteśmy brokerami, doradcami finansowymi ani analitykami. Nie udzielamy indywidualnych porad inwestycyjnych ani nie przeprowadzamy porównań brokerów. Naszym głównym celem jest natomiast ŁĄCZENIE traderów z różnymi renomowanymi brokerami na całym świecie, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Każda informacja zamieszczona na naszej stronie służy wyłącznie celom edukacyjnym. Nie należy traktować żadnej treści zawartej na naszej stronie jako porady finansowej lub zachęty do angażowania się w jakiekolwiek działania inwestycyjne. Nie udzielamy żadnych gwarancji, zapewnień ani oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności jakichkolwiek informacji, lub innych stron powiązanych z naszą witryną, lub z niej pochodzących. Nie ponosimy również odpowiedzialności za żadne straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z materiałów zamieszczonych na tej stronie. Pamiętaj, że możesz stracić cały swój kapitał.

Handel kryptowalutami nie jest pozbawiony ryzyka i może nie być idealny dla wszystkich inwestorów. Określ swoje cele finansowe, stopień doświadczenia i tolerancję na ryzyko przed rozpoczęciem handlu kryptowalutami. Ryzykujesz utratę większej ilości pieniędzy, niż inwestujesz, jeśli korzystasz z produktów handlowych wykorzystujących dźwignię finansową, takich jak kontrakty CFD. Marketing bezpośredni kontraktów CFD na kryptowaluty jest obecnie zabroniony w Wielkiej Brytanii, zgodnie z Financial Conduct Authority (FCA). Według PS 20/10, kontrakty CFD nie mogą być sprzedawane brytyjskim inwestorom przez sprzedawców spoza Wielkiej Brytanii. Inwestorzy są zmuszeni do działania na własne ryzyko, gdy korzystają z tego typu usług.

Twoje osiągnięcia w handlu mogą w dużej mierze zależeć od Twojego poziomu doświadczenia, wytrwałości i zwykłej determinacji. Aby obniżyć ryzyko związane z handlem kryptowalutami, zawsze przeprowadzaj szczegółowe analizy. Radzimy, abyś przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych uzyskał profesjonalną poradę finansową od eksperta.

Ujawnienie informacji o podmiotach powiązanych

Niektóre z linków zawartych w naszych treściach mogą prowadzić do jednego z naszych partnerów biznesowych. Jeżeli skorzystasz z któregoś z naszych linków partnerskich, możemy otrzymać za to dodatkowe wynagrodzenie. Nie zostaniesz obciążony żadnymi kosztami. Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się na działania związane z linkiem partnerskim, my będziemy mogli osiągnąć pewien profit, niezależnie od Twoich wyników handlowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pochodzące z innych źródeł. Za treści zawarte na stronach, do których prowadzą odnośniki, zawsze odpowiedzialny jest ich operator. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie i zapoznanie się z regulaminem każdej strony internetowej, jak również z jej polityką prywatności. Upewnij się, że partnerzy, z którymi współpracujemy, przestrzegają lokalnego prawa i przepisów dotyczących kryptowalut.

W tym dokumencie przedstawiamy zasady i warunki, które regulują korzystanie z naszej strony internetowej Bitcoin Profit.

Możemy używać określeń „My”, „Nasz” lub „Nas” zamiennie w dowolnym miejscu w niniejszym dokumencie, aby reprezentować właścicieli naszej strony internetowej.

Warunki niniejszego dokumentu, zwanego również „Umową”, stanowią regulamin korzystania z naszej strony internetowej. Każda osoba korzystająca z naszej strony internetowej wyraża zgodę i tworzy prawnie wiążący dokument w celu korzystana z naszej strony. Użytkownicy muszą być pełnoletni, aby korzystać z naszej strony.

Musisz przeczytać, zrozumieć i ZGODZIĆ się na przedstawione warunki przed korzystaniem z naszej strony internetowej Bitcoin Profit. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z warunków, zaprzestań używania naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej będzie oznaczało Twoją akceptację „Umowy”.

ZAKRES UMOWY

„Umowa” jest prawnie wiążącym dokumentem, który reguluje korzystanie ze strony internetowej Bitcoin Profit.

Jeśl jakakolwiek polityka lub gwarancja jest sprzeczna z treścią niniejszego dokumentu, pierwszeństwo ma „Umowa”.

Możemy zmienić każdą część „Umowy” w dowolnym momencie, bez wcześniejszego poinformowania Cię o tym. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy nie wprowadzono zmian do tego dokumentu.

WYMAGANIA

Aby korzystać z usług, które oferujemy na stronie Bitcoin Profit, musisz być osobą pełnoletnią. Za wiek prawny w ramach tego dokumentu uważa się ukończone 18.

Ponieważ osoba niepełnoletnia nie może zawrzeć prawnie wiążącej umowy, nie zezwalamy osobom niepełnoletnim na korzystanie ze strony internetowej Bitcoin Profit. Podejmiemy natychmiastowe działania w celu zaprzestania korzystania z naszej strony przez osobę niepełnoletnią, gdy tylko otrzymamy jakiekolwiek zawiadomienie o takim czynie.

Opis usług

Usługi, które oferujemy na stronie Bitcoin Profit, to:

Oto, jak działa każda z nich:

Usługi abonamentowe

Użytkownicy strony internetowej Bitcoin Profit mają dostęp do określonych usług subskrypcyjnych, które mogą wiązać się z pewnymi kosztami. Użytkownicy nie powinni jednak interpretować żadnych treści dostarczanych w ramach usługi subskrypcyjnej jako porady inwestycyjnej.

Możemy wykorzystać informacje podane przez użytkownika w celu określenia i zaproponowania mu odpowiedniej usługi subskrypcji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z jakiejkolwiek usługi subskrypcji.

Oświadczasz, że nie będziesz nas obarczać odpowiedzialnością za jakiekolwiek usługi subskrypcji oferowane przez naszych partnerów zewnętrznych.

Usługi członkowskie

Usługi członkowskie mogą być dostępne na naszej stronie internetowej dla każdego, kto zdecyduje się na otrzymywanie ich. Mogę one wiązać się z kosztami dla użytkowników strony internetowej.

Oświadczasz, że nie będziesz nas obarczać odpowiedzialnością za dokładność lub brak dokładności treści członkowskich, jeśli podejmiesz decyzję na ich podstawie.

Usługi sprzedawców

Nasi użytkownicy mogą mieć dostęp do pewnych usług sprzedawców zewnętrznych, które mogą być dostępne w naszej stronie internetowej.

Oświadczasz, że nie będziesz nas obarczać odpowiedzialnością za produkty i usługi oferowane przez strony trzecie na naszej stronie internetowej.

USŁUGI OGÓLNE

Użytkownicy mają obowiązek podania prawidłowych i dokładnych danych podczas rejestracji, w tym adresu e-mail i innych istotnych informacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia dowolnemu użytkownikowi dostępu do jednej, kilku lub wszystkich usług dostępnych na stronie Bitcoin Profit według naszego uznania.

Oświadczasz, że nie będziesz nas obarczać ans odpowiedzialnością za jakiekolwiek decyzje podejmowane przez Ciebie na skutek kontaktu z naszymi sprzedawcami zewnętrznymi.

UDZIELANIE LICENCJI

Użytkownicy strony internetowej Bitcoin Profit otrzymują ograniczony, odwołalny dostęp do usług na niej. To niezbywalne przyznanie dostępu służy wyłącznie do użytku osobistego. Nie jesteśmy zobowiązani do przedstawienia żadnego akceptowalnego powodu odebrania użytkownikowi dostępu do naszej strony internetowej w jakimkolwiek momencie.

Nie masz prawa reprodukować lub odtwarzać jakichkolwiek treści strony internetowej Bitcoin Profit w celach finansowych.

Niniejsza zgoda na dostęp nie zezwala na zmianę treści lub jakiejkolwiek części naszej strony internetowej.

PRAWA WŁASNOŚCI

Posiadamy wszelkie prawa własności do wszystkich treści na naszej stronie internetowej i korzystamy z nich według własnego uznania.

Nasi partnerzy zewnętrzni posiadają prawa własności do wszystkich swoich treści na naszej stronie internetowej. Użytkownicy naszej strony internetowej nie mogą naruszać tych praw.

Użytkownicy naszej strony internetowej nie mogą pobierać informacji z naszej strony internetowej pod jakimkolwiek pozorem lub w jakimkolwiek celu bez odpowiedniego upoważnienia.

Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać tych praw i nie mogą ich w żaden sposób naruszać. Naruszenie którejkolwiek części prawa własności może pociągnąć za sobą działania prawne przeciwko takiemu użytkownikowi (bądź użytkownikom).

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkowników lub stron trzecich za jakiekolwiek szkody spowodowane bezpośrednio, pośrednio lub przypadkowo podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Oświadczasz, że nie będziesz obarczać nas odpowiedzialnością za brak możliwości korzystania z usług przedstawionych na naszej stronie internetowej lub przez strony trzecie.

Nie będziesz nas także obarczać odpowiedzialnością za nieuprawnioną zmianę swoich danych osobowych. Nasi partnerzy zewnętrzni również nie biorą za to odpowiedzialności.

ODSZKODOWANIE

Zwalniasz nas z wszelkich kosztów wynikających z procesu sądowego rozpoczętego na skutek naruszenia przez Ciebie jakiejkolwiek części „Umowy”.

Zwalniasz także naszych partnerów zewnętrznych z odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione w związku z dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia reglaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gromadzimy i przetwarzamy wszystkie informacje o użytkownikach zgodnie z naszą polityką prywatności. Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

WYBÓR JURYSDYKCJI

Jeśli na skutek korzystania ze strony internetowej Bitcoin Profit wyniknie spór, zgadzasz sę pozwolić nam zająć się sprawą przed podjęciem jakichkolwiek innych środków zaradczych w przypadku, gdy nasz wyrok Cię nie zadowoli.

Łączymy Cię z najlepszym brokerem w Twoim regionie ...