REGULAMIN

W tym dokumencie przedstawiamy zasady i warunki, które regulują korzystanie z naszej strony internetowej Bitcoin Profit.

Możemy używać określeń „My”, „Nasz” lub „Nas” zamiennie w dowolnym miejscu w niniejszym dokumencie, aby reprezentować właścicieli naszej strony internetowej.

Warunki niniejszego dokumentu, zwanego również „Umową”, stanowią regulamin korzystania z naszej strony internetowej. Każda osoba korzystająca z naszej strony internetowej wyraża zgodę i tworzy prawnie wiążący dokument w celu korzystana z naszej strony. Użytkownicy muszą być pełnoletni, aby korzystać z naszej strony.

Musisz przeczytać, zrozumieć i ZGODZIĆ się na przedstawione warunki przed korzystaniem z naszej strony internetowej Bitcoin Profit. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z warunków, zaprzestań używania naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej będzie oznaczało Twoją akceptację „Umowy”.

ZAKRES UMOWY

„Umowa” jest prawnie wiążącym dokumentem, który reguluje korzystanie ze strony internetowej Bitcoin Profit.

Jeśl jakakolwiek polityka lub gwarancja jest sprzeczna z treścią niniejszego dokumentu, pierwszeństwo ma „Umowa”.

Możemy zmienić każdą część „Umowy” w dowolnym momencie, bez wcześniejszego poinformowania Cię o tym. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy nie wprowadzono zmian do tego dokumentu.

WYMAGANIA

Aby korzystać z usług, które oferujemy na stronie Bitcoin Profit, musisz być osobą pełnoletnią. Za wiek prawny w ramach tego dokumentu uważa się ukończone 18.

Ponieważ osoba niepełnoletnia nie może zawrzeć prawnie wiążącej umowy, nie zezwalamy osobom niepełnoletnim na korzystanie ze strony internetowej Bitcoin Profit. Podejmiemy natychmiastowe działania w celu zaprzestania korzystania z naszej strony przez osobę niepełnoletnią, gdy tylko otrzymamy jakiekolwiek zawiadomienie o takim czynie.

Opis usług

Usługi, które oferujemy na stronie Bitcoin Profit, to:

Oto, jak działa każda z nich:

Usługi abonamentowe

Użytkownicy strony internetowej Bitcoin Profit mają dostęp do określonych usług subskrypcyjnych, które mogą wiązać się z pewnymi kosztami. Użytkownicy nie powinni jednak interpretować żadnych treści dostarczanych w ramach usługi subskrypcyjnej jako porady inwestycyjnej.

Możemy wykorzystać informacje podane przez użytkownika w celu określenia i zaproponowania mu odpowiedniej usługi subskrypcji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z jakiejkolwiek usługi subskrypcji.

Oświadczasz, że nie będziesz nas obarczać odpowiedzialnością za jakiekolwiek usługi subskrypcji oferowane przez naszych partnerów zewnętrznych.

Usługi członkowskie

Usługi członkowskie mogą być dostępne na naszej stronie internetowej dla każdego, kto zdecyduje się na otrzymywanie ich. Mogę one wiązać się z kosztami dla użytkowników strony internetowej.

Oświadczasz, że nie będziesz nas obarczać odpowiedzialnością za dokładność lub brak dokładności treści członkowskich, jeśli podejmiesz decyzję na ich podstawie.

Usługi sprzedawców

Nasi użytkownicy mogą mieć dostęp do pewnych usług sprzedawców zewnętrznych, które mogą być dostępne w naszej stronie internetowej.

Oświadczasz, że nie będziesz nas obarczać odpowiedzialnością za produkty i usługi oferowane przez strony trzecie na naszej stronie internetowej.

USŁUGI OGÓLNE

Użytkownicy mają obowiązek podania prawidłowych i dokładnych danych podczas rejestracji, w tym adresu e-mail i innych istotnych informacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia dowolnemu użytkownikowi dostępu do jednej, kilku lub wszystkich usług dostępnych na stronie Bitcoin Profit według naszego uznania.

Oświadczasz, że nie będziesz nas obarczać ans odpowiedzialnością za jakiekolwiek decyzje podejmowane przez Ciebie na skutek kontaktu z naszymi sprzedawcami zewnętrznymi.

UDZIELANIE LICENCJI

Użytkownicy strony internetowej Bitcoin Profit otrzymują ograniczony, odwołalny dostęp do usług na niej. To niezbywalne przyznanie dostępu służy wyłącznie do użytku osobistego. Nie jesteśmy zobowiązani do przedstawienia żadnego akceptowalnego powodu odebrania użytkownikowi dostępu do naszej strony internetowej w jakimkolwiek momencie.

Nie masz prawa reprodukować lub odtwarzać jakichkolwiek treści strony internetowej Bitcoin Profit w celach finansowych.

Niniejsza zgoda na dostęp nie zezwala na zmianę treści lub jakiejkolwiek części naszej strony internetowej.

PRAWA WŁASNOŚCI

Posiadamy wszelkie prawa własności do wszystkich treści na naszej stronie internetowej i korzystamy z nich według własnego uznania.

Nasi partnerzy zewnętrzni posiadają prawa własności do wszystkich swoich treści na naszej stronie internetowej. Użytkownicy naszej strony internetowej nie mogą naruszać tych praw.

Użytkownicy naszej strony internetowej nie mogą pobierać informacji z naszej strony internetowej pod jakimkolwiek pozorem lub w jakimkolwiek celu bez odpowiedniego upoważnienia.

Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać tych praw i nie mogą ich w żaden sposób naruszać. Naruszenie którejkolwiek części prawa własności może pociągnąć za sobą działania prawne przeciwko takiemu użytkownikowi (bądź użytkownikom).

ZASTRZEŻENEI

Nie gwarantujemy, że treści zawarte na stronie internetowej Bitcoin Profit, jak również treści dostarczone przez naszych partnerów zewnętrznych, spełnią jakiekolwiek lub wszystkie Twoje oczekiwania.

Udostępniamy Ci nasze treści na zasadzie „W miarę dostępności”. Oświadczasz, że nie będziesz obarczać nas odpowiedzialnością za to, że intersujące Cię treści w danym momencie nie są dostępne na naszej stronie internetowej.

Użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej na własne ryzyko. Nie gwarantujemy, że treści zawarte na naszej stronie internetowej, jak również na stronach naszych partnerów, są pozbawione błędów i błędów komputerowych.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkowników lub stron trzecich za jakiekolwiek szkody spowodowane bezpośrednio, pośrednio lub przypadkowo podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Oświadczasz, że nie będziesz obarczać nas odpowiedzialnością za brak możliwości korzystania z usług przedstawionych na naszej stronie internetowej lub przez strony trzecie.

Nie będziesz nas także obarczać odpowiedzialnością za nieuprawnioną zmianę swoich danych osobowych. Nasi partnerzy zewnętrzni również nie biorą za to odpowiedzialności.

ODSZKODOWANIE

Zwalniasz nas z wszelkich kosztów wynikających z procesu sądowego rozpoczętego na skutek naruszenia przez Ciebie jakiejkolwiek części „Umowy”.

Zwalniasz także naszych partnerów zewnętrznych z odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione w związku z dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia reglaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gromadzimy i przetwarzamy wszystkie informacje o użytkownikach zgodnie z naszą polityką prywatności. Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

WYBÓR JURYSDYKCJI

Jeśli na skutek korzystania ze strony internetowej Bitcoin Profit wyniknie spór, zgadzasz sę pozwolić nam zająć się sprawą przed podjęciem jakichkolwiek innych środków zaradczych w przypadku, gdy nasz wyrok Cię nie zadowoli.

Łączymy Cię z najlepszym brokerem w Twoim regionie ...