VILKÅR OG BETINGELSER

I dette dokument gennemgår vi de vilkår og betingelser, som styrer anvendelsen af vores Bitcoin Profit-hjemmeside.

Vi kan anvende begreberne "Vi", "Vores" eller "Os" forskellige steder i dette dokument for at henvise til ejerne af hjemmesiden.

Betingelserne i dette dokument, også omtalt som "Aftalen", er betingelserne for anvendelse af vores hjemmeside. Enhver person, som anvender vores hjemmeside, accepterer og opretter et juridisk bindende dokument til at anvende vores side. Brugere skal være myndige for at kunne anvende vores hjemmeside.

Du skal læse, forstå og ACCEPTERE disse vilkår og betingelser, før du anvender vores Bitcoin Profit-hjemmeside. Hvis du er uenig i enhver af disse vilkår, skal du stoppe med at anvende vores hjemmeside. Kontinuerlig anvendelse af vores hjemmeside indikerer at du accepterer "Aftalen" fra din side.

AFTALENS ANVENDELSESOMRÅDE

"Aftalen" er et juridisk bindende dokument, som regulerer anvendelsen af Bitcoin Profit-hjemmesiden.

Når en politik eller en garanti er i modstrid med denne dokument, vil "Aftalen" være den foranstillede aftale.

Vi kan til hver en tid ændre enhver del af "Aftalen" uden at informere brugeren på forhånd. Brugeren skal altid kontrollere, om der forekommer ændringer i dette dokument.

KRAV

Du skal være myndig for at kunne anvende de tjenester, som vi tilbyder på Bitcoin Profit-hjemmesiden. I dette dokument betragtes 18 år eller derover som myndig.

Da en mindreårig ikke kan indgå en juridisk bindende aftale, tillader vi ikke at mindreårige kan anvende Bitcoin Profit hjemmesiden. Vi vil gennemføre øjeblikkelige foranstaltninger for at afbryde tjenesten, hvis vi bliver gjort opmærksomme på at en mindreårig anvender vores hjemmeside.

Beskrivelse af tjenesterne

De tjenester, som vi dækker på Bitcoin Profit-hjemmesiden, er som følgende:

Sådan fungerer tjenesterne hver især:

Tjenester med abonnement

Brugerne af Bitcoin Profit-hjemmesiden vil have adgang til visse tjenester med abonnement, som har en omkostning for brugeren. Dog bør brugere ikke fortolke indholdet i abonnementstjenesten som investeringsrådgivning på nogen som helst måde.

Det kan være at vi anvender den information, som du indsender, til at finde frem til og at anbefale den abonnementstjeneste, som passer bedst til dig. Brugeren kan til hver en tid fravælge eller opsige enhver abonnementstjeneste.

Du skal ikke holdes til os ansvar for enhver abonnementstjeneste, som tilbydes af vores tredjepartspartnere.

Tjenester med medlemsskab

Der kan være tilgængelige tjenester med medlemsskab på vores hjemmeside, som passer til de personer, som vælger at tage imod den form for tjenester. Der kan være omkostninger forbundet med disse tjenester med medlemskab for de brugere, som vælger at anvende vores hjemmeside og den slags tjenester.

Du vil ikke holde os til ansvar for nøjagtigheden eller andre dele af indholdet i medlemskabet, hvis du vælger at bruge det til at træffe dine beslutninger.

Leverandørtjenester

Vores brugere kan muligvis få adgang til visse tredjepart leverandørtjenester, som kan være tilgængelige på vores hjemmeside.

Vi skal ikke holdes til ansvar for produkter eller tjenester, som leveres af tredjeparter til vores hjemmeside.

GENERELLE TJENESTER

Brugere er forpligtede til at oplyse korrekte og nøjagtige oplysninger i forbindelse med registreringen, og det indebærer deres e-mailadresse og andre essentielle oplysninger.

Vi forbeholder os retten til at nægte enhver bruger adgang til en eller alle de tilgængelige tjenester på Bitcoin Profit-hjemmesiden, efter vores eget skøn.

Vi står ikke til ansvar for enhver beslutning du træffer sammen med enhver af vores tredjepartsleverandører.

LICENSBEVILLING

Brugere på Bitcoin Profit-hjemmesiden modtager begrænset, tilbagekaldelig adgang til tjenesterne på vores hjemmeside. Dette er en licens, som ikke kan overføres, og som udelukkende er til personlig anvendelse. Vi er ikke forpligtede til at give nogen acceptabel årsag til at tilbagekalde en brugers adgang til vores hjemmeside, som vi kan tilbagekalde på ethvert tidspunkt.

Du må ikke gengive eller kopiere enhver form for indhold på Bitcoin Profit-hjemmesiden til økonomiske formål.

Denne bevilling giver dig ikke tilladelse til at ændre indholdet eller enhver del af denne hjemmeside.

EJENDOMSRET

Vi besidder ejendomsrettighederne til al indhold på vores hjemmeside, og vi skal udøve vores ret, hvis vi ønsker at gøre det.

Vores tredjepartpartnere ejer ejendomsrettigheder til al deres indhold på vores hjemmeside. Brugere af vores hjemmeside må ikke krænke deres rettigheder.

Brugere på vores hjemmeside kan ikke downloade oplysninger fra vores hjemmeside på nogen som helst måde eller til hvilket som helst formål uden at modtage en passende tilladelse til det formål.

Brugere skal respektere disse rettigheder og må under ingen omstændigheder overtræde dem. Overtrædelse af enhver af disse rettigheder kan føre til juridiske tiltag mod den eller de brugere.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Vi garanterer ikke at indholdet på Bitcoin Profit-hjemmesiden, eller det indhold leveret af vores tredjepartspartnere skal opfylde nogle eller alle dine forventninger.

Det indhold, som vi stiller til rådighed for dig, er på en basis alt efter "tilgængelighed", og du vil ikke holde os til ansvar for, hvis noget af det indhold, som du ønsker på et specifikt tidspunkt, ikke er tilgængeligt på vores hjemmeside.

Brugere opnår adgang til vores hjemmeside på eget ansvar. Vi garanterer ikke at vores hjemmesides indhold, eller at vores partneres indhold, er fejlfrit og fri for computerfejl.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Vi holdes ikke til ansvar over for enhver form for brugere eller tredjeparter for skader forårsaget direkte, indirekte eller tilfældigvis i forbindelse med anvendelse af vores hjemmeside.

Du skal ikke holde os til ansvar, hvis du ikke kan anvende enhver af de oplyste tjenester på vores hjemmeside eller hos vores tredjeparter.

Brugere vil ikke holde os til ansvar for enhver uautoriseret ændring af deres personlige oplysninger. Vores tredjepartspartnere kan heller ikke holdes til ansvar.

ERSTATNING

Du vil ikke kræve erstatning forbundet med en retssag, som skyldes din overtrædelse af enhver del af "Aftalen."

Brugere vil heller ikke kræve erstatninger fra vores tredjepartspartnere, når de overtræder deres vilkår.

PRIVATLIVSPOLITIK

Vi indsamler og behandler alle brugernes oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Vores brugere opfordres til at grundigt at læse vores privatlivspolitik.

VALG AF JURISDIKTION

Hvis der opstår en tvist i forbindelse med anvendelse af Bitcoin Profit-hjemmesiden, accepterer brugerne at lade os håndtere problemet, før de inkluderer retmæssige løsninger, hvis de er utilfredse med vores vurdering.

Forbinder dig til den bedste mægler i din region ...