Vilkår og betingelser

I dette dokumentet så forklarer vi vilkårene som styrer bruken av Bitcoin Profit nettsiden.

Vi bruker begrepene “Vi” eller “Våre” eller “Oss” om hverandre hvor som helst i dette dokumentet når vi omtaler nettsiden.

Vilkårene I dette dokumentet, også referert til som “avtalen”, er betingelsene som gjelder ved bruk av vår nettside. Alle som bruker denne nettsiden er enig og skaper et juridisk bindende dokument for å kunne bruke nettsiden. Brukeren må være av lovlig alder for å kunne bruke denne nettsiden.

Du må lese gjennom, forstå og godta vilkårene før du kan bruke Bitcoin Profit nettsiden. Om du ikke er enig med disse vilkårene, så kan du ikke fortsette å bruke nettsiden. Om du velger å fortsette å bruke nettsiden så vil det bli sett på som du godtar «avtalen».

OMFANGET AV AVTALEN

“Avtalen” er et juridisk bindende dokument som regulerer bruken av Bitcoin Profit nettsiden.

Når noen politisk eller garanti er i konflikt med dette dokumentet, så har «avtalen» forrang.

Vi kan forandre deler av “avtalen” når som helst, uten å informere brukeren på forhånd. Det er brukerens ansvar å sjekke for endringer i dette dokumentet.

KRAV

For å kunne bruke tjenestene som Bitcoin Profit så må du være av lovlig alder. For dette dokumentet så betyr det 18 år eller mer som er sett på som lovlig alder.

Fordi en mindreårig har ikke lov til å inngå i en juridisk bindende avtale, det er derfor mindreårige ikke kan bruke Bitcoin Profit sin nettside. Vi vil ta umiddelbare handlinger for å avbryte bruk fra en mindreårig på vår nettside.

Beskrivelse av tjenester

Tjenestene som vi dekker på Bitcoin Profit sin nettside er som følger:

Dette er hvordan de virker:

Abonnements Tjenester

Bitcoin Profit nettside brukere vil ha tilgang til visse abonnementstjenester, som kan komme til en pris for brukeren. Brukerne bør imidlertid ikke tolke noe innhold som tilbys av en abonnementstjeneste som investeringsrådgiving.

Vi kan all informasjon som du gir oss for å avgjøre og foreslå abonnementstjenesten som passer best for deg. Brukerne kan når som helst velge bort abonnementstjenesten.

Du kan ikke holde oss ansvarlig for abonnementstjenester som blir tilbudt fra våre tredjeparts partnere.

Medlemskap Tjenester

Medlemskap Tjenester er tilgjengelig på vår nettside for alle som ønsker å motta slike tjenester. Disse medlemskaps tjenestene kan komme med en kostnad for brukerne på nettsiden vår.

Du kan ikke holde oss ansvarlig på noen måte for medlemskap innholdet om du bruker de til å ta din beslutning.

Salgs Tjenester

Våre brukere kan få tilgang til visse tredjepartstjenester som kan bli funnet på vår nettside.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for produkter og tjenester som blir tilbud fra tredjeparter fra vår nettside.

GENERELLE TJENESTER

BRukere vil bli pålagt til å gi korrekt informasjon når man registrer seg, dette inkluderer e-postadressen og annen viktig informasjon som blir bedt om.

Etter vårt skjønn forbeholder vi oss retten til å nekte enhver bruker eller alle tjenestene som er tilgjengelige på Bitcoin Profit nettsiden.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for noen av beslutningene som du gjør sammen med noen av våre tredjepartsleverandører.

LISENSSTØTTE

Bitcoin Profit nettside brukerne får begrenset tilgang til tjenester på vår nettside. Dette er ikke-overførbare tilskudd som kun gjelder for personlig bruk. Vi er ikke forpliktet til å ømme all akseptabel grunn til å tilbakekalle brukertilgang til vår nettside når som helst.

Du kan ikke reprodusere eller omforme noe innhold på nettsiden til Bitcoin Profit for økonomiske formål.

Dette tilskuddet tillater deg ikke å endre innholdet eller noen deler av denne nettsiden.

PROPRIETÆRE RETTIGHETER

Vi eier de proprietære rettighetene til alt innholdet som du finner på nettsiden vår og vi skal utøve det slik som vi ønsker.

Våre tredjeparts partnere eier rettighetene til sitt innhold på vår side. Våre nettside brukere kan ikke krenke disse rettighetene.

Våre nettside brukere kan ikke hente informasjon ut fra vår nettside på noen måte for noen ting uten tillatelse fra oss.

Brukere må respektere disse rettighetene og kan ikke på noen måte krenke de. Det å krenke noen del av denne retten kan føre til rettslige skritt mot den brukeren.

FRASKRIVELSE

Vi garanterer ikke at innholdet på Bitcoin Profit nettsiden, eller at det som blir levert av våre tredjeparts partnere, kommer til å oppfylle dine forventninger.

Innholdet vi gjør tilgjengelig for deg er på “Etter tilgjengelighet» basis, og du vil ikke kunne holde oss ansvarlig om noe av innholdet du ønsker ikke skulle være tilgjengelig når du ønsker det.

Brukere får tilgang til nettsiden på egen risiko. Vi kan ikke garantere for innholdet på nettsiden vår, eller innholdet som kommer fra tredjeparter, er feil fritt.

ANSVAR BEGRENSNING

Du kan ikke holde oss eller tredjepart ansvarlig for skader som har blitt forårsaket direkte, indirekte eller tilfeldig etter bruken av nettsiden vår.

Du kan ikke holde oss ansvarlig om du ikke kan bruke noen av tjenestene som står oppført på nettsiden vår, eller en av tredje parter.

Brukere kan ikke holde oss ansvarlig for uautorisert endring av deres personlig informasjon. Våre tredjeparts partnere kan heller ikke holdes ansvarlig.

ERSTATNING

Du kan ikke kreve kostnadene fra oss ved følge av søksmål som følge av brudd på noen del av «avtalen»

Brukere kan heller ikke kreve penger fra våre tredjeparts partnere for kostnader som kommer fra søk om erstatning fra brudd på vilkårene.

PERSONVERN

Vi samler inn og håndterer all brukerinformasjon I henhold til vårt personvern. Våre brukere oppfordres til å lese personvernreglene våre.

VALG AV JURISDIKSJON

Om det oppstår uenighet om bruken av Bitcoin Profit nettsiden, er brukerne enige om å la oss håndtere problemet før de iverksetter andre rettsmidler om de ikke er fornøyde med vår dom.

Koble deg til den beste megleren for din region ...