Terma dan Syarat

Di dalam dokumen ini, kami menggariskan terma dan syarat yang mentadbir penggunaan laman web Bitcoin Profit kami.

Kami menggunakan istilah "Kami" di mana-mana sahaja di dalam dokumen ini untuk merujuk kepada pemilik laman web ini.

Terma dokumen ini, juga dirujuk sebagai "Perjanjian", adalah syarat-syarat untuk menggunakan laman web kami. Sesiapa yang menggunakan laman web kami bersetuju dan mencipta dokumen yang sah di sisi undang-undang untuk menggunakan laman web kami. Pengguna mestilah seorang dewasa dan bukan di bawah umur untuk menggunakan laman web kami.

Anda mesti membaca, memahami dan BERSETUJU dengan terma dan syarat ini sebelum menggunakan laman Bitcoin Profit kami. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang terma ini, anda mestilah berhenti daripada menggunakan laman web kami. Penggunaan berterusan laman web kami dianggap sebagai persetujuan terhadap "Perjanjian" dari pihak anda.

SKOP PERJANJIAN

“Perjanjian” adalah dokumen yang sah di sisi undang-undang yang mentadbir penggunaan laman web Bitcoin Profit.

Apabila sebarang dasar atau waranti bercanggah dengan dokumen ini, "Perjanjian" akan diberi keutamaan.

Kami boleh meminda sebarang bahagian “Perjanjian” pada bila-bila masa, tanpa makluman awal kepada pengguna. Pengguna harus sentiasa menyemak sebarang perubahan kepada dokumen ini.

SYARAT-SYARAT

Untuk menggunakan perkhidmatan yang kami sediakan di laman web Bitcoin Profit, anda mestilah seorang dewasa yang sah di sisi undang-undang. Untuk dokumen ini, 18 tahun dan ke atas dianggap sebagai seorang yang bukan di bawah umur.

Oleh kerana mereka yang di bawah umur tidak boleh memasuki perjanjian yang sah di sisi undang-undang, kami tidak membenarkan mereka yang di bawah umur untuk menggunakan laman web Bitcoin Profit. Kami akan mengambil tindakan segera untuk memberhentikan penggunaan laman web kami oleh mereka yang di bawah umur setelah kami menerima sebarang notis kelakuan tersebut.

Keterangan Perkhidmatan

Perkhidmatan yang kami sediakan di laman web Bitcoin Profit adalah seperti yang berikut:

Berikut adalah cara setiap daripada berfungsi:

Khidmat Langganan

Pengguna laman web Bitcoin Profit akan mempunyai akses kepada khidmat langganan tertentu, yang mungkin perlu dibayar oleh pengguna. Walau bagaimanapun, pengguna tidak seharusnya mentakrif sebarang kandungan yang diberikan oleh khidmat langganan sebagai nasihat pelaburan dalam apa cara sekalipun.

Kami mungkin menggunakan maklumat yang anda berikan untuk menentukan dan mencadangkan khidmat langganan yang sesuai kepada anda. Pengguna boleh berhenti melanggan mana-mana khidmat langganan pada bila-bila masa.

Anda tidak boleh mempertanggungjawabkan kami atas sebarang khidmat langganan yang ditawarkan oleh rakan kongsi pihak ketiga kami.

Khidmat Keahlian

Khidmat keahlian mungkin tersedia di laman web kami untuk sesiapa yang mahu menerima khidmat tersebut. Khidmat keahlian ini mungkin dikenakan bayaran kepada pengguna laman web kami yang tersebut.

Anda tidak akan mempertanggungjawabkan kami atas sebarang ketepatan atau ketidaktepatan kandungan keahlian sekiranya anda menggunakan ia dalam membuat keputusan anda.

Khidmat Vendor

Pengguna kami boleh mempunyai akses kepada perkhidmatan vendor pihak ketiga yang mungkin tersedia di laman web kami.

Kami tidak akan bertanggung jawab terhadap produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga di laman web kami.

PERKHIDMATAN UMUM

Pengguna perlu memberikan maklumat mereka yang betul dan tepat semasa pendaftaran, termasuk alamat e-mel dan maklumat penting mereka yang lain.

Mengikut budi bicara kami, kami berhak untuk melarang mana-mana pengguna kepada satu atau semua perkhidmatan yang tersedia di laman web Bitcoin Profit.

Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang keputusan yang anda lakukan dengan mana-mana pihak ketiga kami.

PEMBERIAN LESEN

Pengguna laman web Bitcoin Profit akses terhad yang boleh di tarik balik kepada perkhidmatan di laman web kami. Pemberian yang tidak boleh di pindah milik ini hanya tersedia untuk kegunaan peribadi. Kami tidak diwajibkan untuk memberi sebarang sebab yang wajar untuk menarik balik akses pengguna ke laman web kami pada bila-bila masa.

Anda tidak boleh menghasilkan semula atau menterbalik asal sebarang kandungan di laman web Bitcoin Profit untuk tujuan kewangan.

Pemberian ini tidak membenarkan anda untuk mengubah kandungan atau mana-mana bahagian laman web ini.

HAK PROPRIETRI

Kami mempunyai hak proprietri terhadap semua kandungan di laman web kami, dan kami akan menggunakannya mengikut kemahuan kami.

Rakan kongsi pihak ketiga kami mempunyai hak proprietri kepada semua kandungan di laman web mereka. Pengguna laman web kami mestilah tidak melanggar hak-hak tersebut.

Pengguna laman web kami tidak boleh mengambil maklumat dari laman web kami dengan apa cara sekalipun atau untuk sebarang tujuan tanpa kebenaran yang sepatutnya.

Pengguna harus menghormati hak-hak ini dan tidak melanggarnya dalam apa cara sekalipun. Melanggar sebarang bahagian hal ini mungkin akan menyebabkan tindakan undang-undang diambil terhadap pengguna tersebut.

PENAFIAN

Kami tidak menjamin bahawa kandungan laman web Bitcoin Profit, atau yang disediakan oleh rakan kongsi pihak ketiga kami, akan menepati sebarang atau semua jangkaan anda.

Kandungan yang Kami sediakan untuk anda adalah mengikut “Seperti yang Tersedia”, dan tidak akan mempertanggungjawabkan kami jika sebarang kandungan yang anda mahukan pada bila-bila masa tidak tersedia di laman web kami.

Pengguna mengakses laman web kami atas risiko mereka sendiri. Kami tidak menjamin bahawa kandungan laman web kami atau rakan kongsi kami adalah bebas dari ralat dan pepijat komputer.

BATASAN LIABILITI

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap pengguna atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang kerosakan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, atau tidak sengaja atas penggunaan laman web kami.

Anda tidak akan mempertanggungjawabkan kami jika anda tidak dapat menggunakan mana-mana perkhidmatan yang disenaraikan di laman web kami atau oleh mana-mana pihak ketiga.

Pengguna tidak akan mempertanggungjawabkan kami atas sebarang pindaan yang tidak dibenarkan terhadap maklumat peribadi mereka. Rakan kongsi pihak ketiga Kami juga bebas daripada sebarang liabiliti ini.

GANTI RUGI

Anda memberikan ganti rugi kepada kami terhadap segala kos tuntutan mahkamah akibat pelanggaran oleh anda terhadap mana-mana bahagian "Perjanjian."

Pengguna turut memberi ganti rugi kepada rakan kongsi pihak ketiga kami terhadap sebarang kos yang dikenakan bagi mendapatkan ganti rugi akibat pelanggaran syarat mereka.

DASAR PRIVASI

Kami mengumpul dan mengendalikan semua maklumat pengguna menurut dasar privasi kami. Pengguna kami di galakkan untuk membaca dasar privasi kami.

PILIHAN BIDANG KUASA

Jika sebarang percanggahan timbul daripada penggunaan laman web Bitcoin Profit, pengguna bersetuju untuk membenarkan kami mengendalikan isu ini sebelum menggunakan kaedah penyelesaian lain jika mereka tidak berpuas hati dengan keputusan kami.

Menghubungkan anda dengan broker terbaik untuk wilayah anda...