Personvern

Dette dokumentet vil angi hvordan vi samler inn og håndterer data våre brukere. Det er brukerens ansvar å lese, forstå og godta dette personvernet før de kan fortsette å bruke våre tjenester.

Begrepene “Vi” eller “Våre” eller «Oss» vil bli brukt internt Foranderlig hvor som helst I dette dokumentet for å representere eieren av nettsiden Bitcoin Profit.

Vi har retten til å gjøre endringer på dette dokumentet uten forvarsel. Du som bruker må alltid se etter eventuelle endringer i dette dokumentet.

Personlig informasjon

For å få tilgang til Bitcoin Profit nettside tjenesten, så krever vi at brukerne oppgir spesifikke unike identifikasjonsdata. Informasjon som navn og individuell økonomisk informasjon er en del av det vi samler inn fra brukerne.

Grunnet hvor følsomme disse dataene kan være, så gir du fra deg denne informasjonen etter eget ønske. Om du ikke ønsker å gi oss nødvendig informasjon så vil du kanskje ikke få tilgang til Bitcoin Profit nettsiden og deres tjenester.

Bitcoin Profit vil ikke gi fra seg din personlige informasjon uten tillatelse. Vi vi ta kontakt med deg over e-post.

Imidlertid så kan vi etterkomme rimelige forespørsler lovhåndhevelse eller tiltak for å overholde AML (Anti-hvitvasking) og kjenn din kunde (KYC) og gjøre informasjonen din tilgjengelig.

Ikke-personlig (genetisk) informasjon

Mens du bruker tjenestene våre, så samler vi inn generisk informasjon for å hjelpe oss til å kunne hjelpe deg bedre. Disse kan omfatte aktiviteten din på nett og hvor du befinner deg.

Vi lagrer og håndterer generisk informasjon på en annen måte enn personlig opplysninger for å sikre sikkerheten til dine private data.

Generisk informasjon hjelper oss med å forbedre tjenestene våre for deg. Vi bruker cookies når det kommer til innsamling av generisk informasjon. Du kan henvise til informasjon cookies for å forstå hvordan slik informasjon blir samlet inn.

Informasjon blir lagt ut på offentlige forums og samlet inn av tredjeparts nettsider

Som en del av tjenestene våre kan vi ha oppslagstavler, chatterom og offentlig forum for å engasjere brukerne våre. Brukerne er ansvarlig for å beskytte og passe på hvordan informasjon som de gir ut på slike platformer.

Bitcoin Profit nettsiden kan inneholde linker til flere tredjeparts sider, som vi ikke har noen form for kontroll over. Bitcoin Profit teamet har ingen form for ansvar over informasjon som du gir til tredjeparts nettsider. Du oppfordres til å lese personvernreglene deres før du deler din informasjon med dem.

Unntak og begrensninger

I henhold til loven så skal vi gjøre tilgjengelig personlig informasjon for lovhåndhevelsen etter rimelig forespørsel i forbindelse med en etterforskning av bruken av nettsiden Bitcoin Profit.

Bitcoin Profit er en legitim organisasjon, og som sådan ska vi frita enhver bruker som utfører falsk aktiviteter på vår plattform fra fortrolighets beskyttelse. Vi kan også utlevere visse opplysninger til rettshåndhevelse på forespørsel.

Vi garanterer ikke eksplisitt sikkerheten av din informasjon mens vi samler inn og behandler dem.

Vi kan avsløre eller selge viss informasjon i tråden med dette personvernet. Men vi skal sørge for at alle enheter som mottar slik informasjon er i kommunikasjonssektoren, og bruker dataene hovedsakelig for å forbedre tjenestene.

Brukere kan velge bort slike avsløringer ved å varsle oss over e-post om deres valg.

Koble deg til den beste megleren for din region ...