PAHAYAG SA PRIBASIDAD MAHALAGANG IMPORMASYON!

1. Introduksiyon

Salamat sa paglalaan ng oras para basahin ang pahayag sa pribasidad na ito. Itinuturing at pinahahalagahan ng Bitcoin Profit ang pagiging pribado ng lahat ng gumagamit. Kaya para sa amin, mahalagang tugunan ang mga problema mo sa pribasidad. Pakitandaan na ang Bitcoin Profit ay maaaring gumawa ng mga pagbabago sa pahayag na ito nang walang paunang abiso.

Gayunman, hindi mo kailangang mag-alala dahil hindi namin kailanman isasama ang anumang bagay na maaaring makapinsala sa aming tinitingalang mga gumagamit. Gayundin, ang Bitcoin Profit ay maaaring gumamit ng mga salitang "kami o namin", "amin" o "aming" sa mga bahagi ng pahayag na ito. Mangyaring tandaan na ang mga terminong ito ay kumakatawan sa Bitcoin Profit.

Sa Bitcoin Profit, ang pagpapanatiling ligtas sa impormasyon ng aming mga gumagamit hangga’t maaari ay isang sukdulang priyoridad. Kahit na nangongolekta kami ng data bilang bahagi ng aming pamamaraan, tinitiyak naming sumusunod ito sa mga tuntunin at regulasyon na may kinalaman sa pagprotekta sa data.

Habang binabasa mo ang pahayag na ito, maaaring may makita kang mga salitang ginagamit namin, gaya ng "Kolektor ng Data." Maaaring kasama sa mga terminong ito ang "Data Controller" o "Personal na Data." Huwag mag-alala. Malinaw naming bibigyang-kahulugan ang mga terminong ito sa huling mga bahagi ng opisyal na pahayag sa pribasidad ng Bitcoin Profit.

Kung mayroon kang anumang mga tanong o paglilinaw tungkol sa pahayag sa pribasidad na ito, madali mong malalapitan ang aming contact center. Malulugod kaming tumulong.

2. Ano ang ginagawa namin sa iyong Personal na Data?

Ano ang Personal na Datos?

Ang personal na data ay anumang natatanging impormasyon na ginagamit upang kilalanin o i-ugnay sa isang tao. Maaaring kasama sa personal na datos ang pangalan, numero ng pagkakilanlan, e-mail, tirahan, o internasyonal na pasaporte—lahat ng ito ay personal na datos na eksklusibo sa bawat indibidwal.

Aling Personal na Data ang kailangan ng Bitcoin Profit?

Kinokolekta ng Bitcoin Profit ang tatlong uri ng data tungkol sa iyo. Maaari naming kolektahin ang impormasyong ito sa pamamagitan ng alinman sa mga paraang ito.

(a) Impormasyong ibinibigay mo sa amin nang may pahintulot mo: Kasama sa personal na data na ito ang anumang impormasyong ibibigay mo gamit ang iyong buong pahintulot kapag binisita mo ang aming website. Halimbawa, kung gusto mong magparehistro bilang bagong gumagamit, humihingi kami ng ilang personal na detalye. Kapag ibinigay mo ang mga ito sa amin, malalagay ang iyong data sa kategoryang ito.

(b) Impormasyong makukuha namin kapag kinontak mo kami: Kung maaabot mo kami, maaari naming kunin ang iyong mga rekord at i-save ang mga iyon. Ito ay upang matiyak na mabibigyan ka namin nang mabisa at mahusay na resolusyon. Karagdagan pa, makatutulong din ito upang mapabuti ang aming paglilingkod sa aming mga minamahal na gumagamit.

(c) Impormasyon na halaw sa paggamit ng website ng Bitcoin Loophole: Ito ang impormasyong kinokolekta namin kapag ginagamit mo ang aming website. Sa tulong ng Google Analytics, maaari kaming mangolekta ng data na nalalapat sa paggamit mo ng website ng Bitcoin Profit. Maaaring kasama rito ang mga pahinang binisita, oras na ginugol, at mga gusto.

Sino ang Kontroler ng Datos, at aling mga batas ang nagpapahintulot sa ating mangolekta ng personal na data?

Ang Bitcoin Profit ay ang kontroler ng datos at nangunguna sa proseso ng pangongolekta ng impormasyon sa website. Tandaan na ang pagkolekta ng iyong data ay para sa mga lehitimong hangarin. Isa pa, ang legal na saligan ay naaayon sa kung paano kami nangongolekta ng personal na datos. Ang lahat ng aming pamamaraan ay sumusunod sa mga alituntunin ng GDPR na inilatag ng European Union (EU).

Ang Bitcoin Profit ay umaasa sa apat na pangunahing aspeto ng GDPR, kasama na, ngunit hindi limitado sa:

Pahintulot: Dito, pinahintulutan mo kaming gamitin ang iyong personal na data kapag naging user ka ng website.

Interes: Dito namin ginagamit ang iyong personal na data para sa karaniwang interes na isinasaalang-alang pa rin sa iyong mga karapatan sa protektadong data.

Legal na pagtanggap ng mga tuntunin: Dito, ginagamit namin ang iyong personal na data ayon sa aming mga tuntunin at kundisyon at batas ng EU.

Pagganap ng Kontrata: Dito, ginagamit namin ang iyong personal na data na available sa amin para magpasok ng kontrata sa iyo.

Bakit namin kinokolekta ang iyong personal na datos at paano namin ito ginagamit?

Gaya ng nakasaad sa aming website, hindi kami isang plataporma sa pangangalakal. Dahil dito, hindi namin iniimbak ang iyong data. Kinokolekta namin ang iyong data at inililipat ito sa aming mga partner-broker. Ang mga broker na ito ang tuwirang pinakikitunguhan mo kung paano ka nila makokontak.

Bukod pa rito, maaaring gamitin ng Bitcoin Profit ang iyong personal na data sa ilang kadahilanan. Partikular na tutukuyin ng bahaging ito ang mahigpit na dahilan kung bakit namin kinokolekta ang iyong data.

(a) Pagrerehistro ng gumagamit at komunikasyon: Kapag nagrerehistro ka sa amin, maaari naming gamitin ang data para ipaalam sa iyo ang mga update o kinakailangang impormasyon na maaaring kailangan mo. Ito ay para matiyak na sumusunod kami sa kontratang pinasok mo sa amin at nagbibigay rin sa iyo ng mahusay na suporta sa customer.

(b) Para sa Promosyon ng Bitcoin Profit: Bilang gumagamit, maipapaalam namin sa iyo ang ilang mga alok mula sa Bitcoin Profit team. Kaya, kapag ibinigay mo sa amin ang iyong personal na mga detalye, sumasang-ayon ka na tumanggap ng promosyonal na impormasyon tungkol sa mga alok na ito.

(c) Kaligtasan ng Gumagamit, Pinahusay na Karanasan, at Website: Ang layunin ay matiyak na intact ang iyong kaligtasan kapag ginagamit mo ang website ng Bitcoin Profit. Isa pa, mapapamahalaan namin nang mabisa ang seguridad ng aming website at mapaganda ang iyong karanasan sa paggamit nito.

Anong uri ng mga cookie ang ginagamit ng Bitcoin Profit?

Ang mga cookie ay mga file na nalikha kapag bumisita o gumamit ng website. Pinapayagan ng mga cookie ang isang website na kilalanin ang iyong aparato at tumulong na mapabuti ang iyong karanasan ng gumagamit sa website.

Gumagamit ang Bitcoin Profit ng iba’t ibang uri ng cookies. Narito ang tatlong uri na makikita mo sa aming website.

(a) Functional na mga cookie: Tinutulungan kami ng uring ito ng cookie na makilala kung gaano kabisa ang navigation sa website. Isa pa, ito’y nangungusap kung dapat naming pasulungin ang ilang mga katangian o palawakin ang aming teknolohiya.

(b) Google Analytics: Tinutulungan kami ng cookie ng Google Analytics na matukoy ang mga katangian at pagkilos ng gumagamit sa aming website. Nagbibigay ito sa amin ng mga kaalaman sa koleksyon ng data, paggamit ng website at kasiyahan ng gumagamit. Gayunpaman, tanging ang Bitcoin Profit ang makakagamit sa iyong data bilang mayroon kaming kasunduan na hinahadlangan ang Bitcoin Profit na gamitin ang iyong personal na data.

(c) Ikatlong-partidong mga cookie: May mga affiliate link ang Bitcoin Profit. Kaya gumagamit tayo ng mga third-party cookie para masubaybayan ang aktibidad ng mga gumagamit sa website.

Saan iniimbak ng Bitcoin Profit ang iyong data?

Gaya ng nabanggit kanina, hindi itinatago ng Bitcoin Profit ang iyong personal na data. Gayunpaman, maaari naming ilipat ang iyong data sa mga third-party na kasosyo na humihiling ng iyong data. Tandaan na gagawin namin ang lahat para ma-secure ang iyong data at maprotektahan ka laban sa anumang breach.

Kapag naganap ito, alamin na ito ay babagay sa legal na mga regulasyon sa pagpoproseso ng datos. Isa pa, hindi ibabahagi ng aming mga kasosyong third party ang iyong mga detalye sa mga hindi namin kilalang partido nang hindi namin inaprubahan.

Paano pinoprotektahan ng Bitcoin Profit ang aking Personal na Data?

Tinitiyak ng Bitcoin Profit na pinoprotektahan ang iyong data sa mga tamang proseso. Tandaan na hindi namin gagawing bukas sa publiko ang iyong data. Makukuha lamang ito ng pamahalaan o mga awtoridad na nagtataguyod ng batas kung kinakailangan.

Gaano katagal pananatilihin ng Bitcoin Profit ang iyong Personal na Data?

Hindi papanatilihin ng Bitcoin Profit ang iyong data nang mas matagal kaysa sa kinakailangan. Ang pangunahing layunin ng pagkuha ng iyong data ay para matiyak na posibleng tugunan ang mga produkto at serbisyong pinapayagan mong gamitin.

3. Ano ang iyong mga karapatan?

Bilang user ng Bitcoin Profit, mayroon kang ilang personal na karapatan sa data sa seksyong ito; idedetalye namin ang mga pinaka-kritikal na karapatan sa ilalim ng batas ng GDPR ayon sa nakasaad sa European Union (EU). Gayunpaman, tandaan na maaaring hindi nalalapat ang lahat ng mga karapatang ito sa lahat ng mga sitwasyon kapag ginamit mo ang website ng Bitcoin Profit.

(a) Pag-access sa paksa: Nagbibigay-daan ang karapatang ito sa mga gumagamit na humiling ng mga pormularyo na pinunan nila sa website ng Bitcoin Profit.

(b) Pagbabago sa Datos: Ang karapatang ito ay nagbibigay sa gumagamit ng pahintulot na isaayos ang ilang bahagi ng kanilang personal na impormasyon kung sa tingin nila ito ay mali o kailangan ng update.

(c) Pagkansela ng Data: Maaaring hilingin ng mga gumagamit ng Bitcoin Profit na ganap na tanggalin sa platform ang kanilang personal na data, kung makakatugon ang mga user sa ilang tuntunin at kundisyon. Dahil hindi itinatago ng Bitcoin Profit ang datos ng gumagamit, nakikipag-ugnayan kami sa aming mga kasosyo para pagaanin ang proseso.

(d) Paglipat ng datos: Bilang gumagamit ng Bitcoin Profit, maaari mong hilingin ang iyong data na ilipat sa ibang third-party. Gayunman, pansinin na hindi kami mananagot sa anumang resulta ng pamamaraan, lalo na kung hindi namin ito kasosyo.

(e) Reklamo: May karapatan ang mga gumagamit ng site na magbangon ng isyu o reklamo kaugnay ng paggamit namin ng kanilang Personal na Datos sa kaukulang regulatory body sa kanilang bansang tinitirhan.

4. Mga nilalarawang termino: Tulad ng nabanggit namin kanina, ang ilang termino ay maaaring hindi malinaw. Kaya, sa huling seksiyong ito, tatalakayin natin ang kahulugan ng ilang mga bagay na kapit sa ilalim ng mga batas sa pagprotekta sa datos.

Kontroler ng Datos: Ang kontroler ng datos ang responsable sapagbibigay ng mga kadahilanan para sa mga tuntunin sa paggamit ng personal na data na natipon.

Tagaproseso ng Data: Kinakatawan ng tagaproseso ng data ang katawan na nagpoproseso ng data ayon sa direksyon ng kontroler ng datos.

Personal na Datos: Ang personal na datos ay kumakatawan sa mga pangalan, email, tirahan at iba pang personal na impormasyon na nakalink sa isang indibiduwal na maaaring gamitin upang legal na kilalanin ang tao.

GDPR: Ito ang European General Data Protection Regulation, EU 2016/679. Ang GDPR ay magagamit sa buong EEA mula 25 Mayo 2018.

Pagpoproseso ng Personal ng Datos: Ginagamit ito para kumatawan sa anomang aksiyon na naka-ugnay sa paggamit ng personal na datos.Kasama dito ang koleksiyon ng datos, pagi-imbak, pagkansela, pag-update, o distribusyon.

Kinokonekta ka sa pinakamahusay na broker para sa iyong rehiyon...